De T(ussen) T(ijdse) T(oets)

Het is mogelijk om bij het CBR een soort proef examen te doen. Aan deze toets kun je deelnemen als je in het bezit bent van een geldig theoriecertificaat. De examinator en je instructeur rijden allebei mee. Na afloop krijg je te horen waar je nog aan moet werken. Je ervaart hoe een examen verloopt, waar de examinator op let en hoe hij de rit beoordeeld. Je krijgt daarna een advies en eventuele vrijstellingen op de niet geregelde gedragingen (het inparkeren, keren enz.).
Je komt dus goed voorbereid op je eerste echte rij examen!!!!